Kontakt

Nina Kanjaková
Na pasekách 8
831 06 Bratislava

tvorenina@gmai.com

Facebook Tvorenina

IČO: 50282328
DIČ: 1122072347

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-247396